ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง 23 ตุลาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ดาวน์โหลด สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม62 สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม62

#

ประกาศ นักเรียนที่เป็นวงโยธวาทิตและ รด ***นักเรียนที่เป็นวงโยธวาทิตให้ลงชุมนุมของวงโยธวาทิตเท่านั้น
***ส่วนนักเรียนที่เป็น รด ไม่ต้องเลือกชุมนุมเพราะ รด ก็เป็นชุมนุมแล้วครับ

#

คู่มือการใช้งาน อ่านคู่มือควบคู่ไปด้วย คู่มือการใช้งาน

#

ตรวจสอบรายชื่อชุมนุมที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อตัวเองว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ หากไม่มีชื่อให้ทำการติดต่อครูนัฐวุฒิ หรือ ตรวจสอบการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ภายใน วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562
คลิกตรวจสอบ

#

ลงทะเบียนรอบสอง ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบสอง ภายในวันที่ 19 ตุลาคม - 23 ตุลาคม 2562
***ขอให้นักเรียนทุกคนลงทะเบียนให้ครบทุกชั้นด้วยนะครับ เดี๋ยวจะไม่มีชุมนุมเรียน


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม